EXCHANGE ONLINE VÀ MICROSOFT 365: ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP EMAIL TỐT HƠN?

Email là một trong những kênh giao tiếp, trao đổi thông tin quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp hiện nay. Các công ty có thể tự xây dựng các hệ thống email của mình hoặc thuê dịch vụ email từ các bên thứ 3 như sử dụng Exchange Online hoặc Microsoft 365. Với [...]