OFFICE 365 EDUCATION MANG ĐẾN LÀN SÓNG ĐỔI MỚI CHO VIỆC HỌC TẬP VÀ HỢP TÁC TOÀN DIỆN (PHẦN 2)

Cam kết của Microsoft là liên tục tạo ra môi trường học tập và hợp tác toàn diện. Những cải tiến mạnh mẽ cho cho bản cập nhật Office 365 Education lần này là minh chứng củng cố cho sự nỗ lực của Microsoft. Dựa trên thành tựu của OneNote Class Notebook, ứng dụng có [...]

OFFICE 365 EDUCATION MANG ĐẾN LÀN SÓNG ĐỔI MỚI CHO VIỆC HỌC TẬP VÀ HỢP TÁC TOÀN DIỆN (PHẦN 1)

Trong bài viết dưới đây, Soft 365 xin chia sẻ tới quý khách hàng cách dử dụng Office 365 Education giúp giáo viên và học viên tham gia, đảm bảo sự bình đẳng và hòa nhập trong môi trường học để trao quyền cho tất cả học sinh thực hiện công việc tốt nhất. Bản [...]