HƯỚNG DẪN TẠO NHIỀU CUỘC HỌP CÙNG LÚC VỚI ZOOM

Phần mềm Zoom cho phép người dùng có thể tạo được nhiều cuộc họp trực tiếp với 1 tài khoản. Tuy nhiên, tính năng này chỉ có sẵn ở một số gói bản quyền Zoom nhất định. Tạo nhiều cuộc họp cùng lúc trong Zoom Meetings Tính năng tạo nhiều cuộc họp trong Zoom cho [...]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICROSOFT TEAMS ĐỂ THAM GIA TRỰC TIẾP CUỘC HỌP TRÊN ZOOM

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Teams và muốn tham gia vào cuộc họp trên Zoom. Bạn có thể sử dụng tính năng tham gia với vai trò khách từ Microsoft Teams trực tiếp vào Zoom. Tính năng này cho phép người dùng Microsoft Teams có thể tham dự vào Zoom Meetings chỉ với một [...]

ZOOM CHAT HỖ TRỢ KẾT NỐI TÍCH HỢP VỚI SHAREPOINT VÀ BOX

Cung cấp các giải pháp sáng tạo giúp người dùng và nhóm làm việc hiệu quả là yếu tố quan trọng trong thành công của bất kỳ tổ chức nào. Điều này đặc biệt đúng khi áp dụng với các tổ chức có các nhóm phân bổ trên toàn cầu và nhân viên làm việc [...]