CHUYỂN ĐỔI EMAIL KERIO CONNECT SANG MICROSOFT 365

Giải pháp email Kerio Connect là một giải pháp mail mạnh mẽ, nhiều tính năng và bảo mật. Nó cung cấp nhiều tính năng tích hợp như email, tạo lịch, gửi tin nhắn và cộng tác làm việc. Tuy nhiên với các doanh nghiệp lớn, cần mở rộng dễ dàng và hỗ trợ làm việc [...]

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI EMAIL SANG MICROSOFT 365 VỚI CODETWO

CodeTwo là môt hãng phần mềm chuyên cung cấp các dịch vụ về email dành cho Microsoft 365. Trong đó có phần mềm CodeTwo Office 365 Migration chuyên về giải pháp chuyển đổi email sang Microsoft 365. Phần mềm CodeTwo này cung cấp công cụ chuyển đổi, an toàn và có khả năng mở rộng [...]

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI EMAL IBM LOTUS NOTES SANG MICROSOFT 365

IBM Lotus Notes là một trong những bộ ứng dụng quy trình và cộng tác. Nó cung cấp cho người dùng các công cụ gửi tin nhắn, email, lập lịch công việc, danh bạ và blog. Trước đây, khá nhiều doanh nghiệp sử dụng email của IBM Lotus Notes với nhiều tính năng độc đáo [...]