OFFICE 365 A3

Office 365 A3 là giải pháp Office bao gồm mọi tính năng của A1, cộng với quyền truy nhập đầy đủ vào các ứng dụng Office trên máy tính cũng như các công cụ bảo mật và quản lý bổ sung.

Các ứng dụng Office trong Office 365 A3

excel iconExcel PowerPoint iconPowerPoint Outlook iconOutlook OneNote iconOneNote

Publisher (Chỉ dành cho PC)

Access (Chỉ dành cho PC)

Dịch vụ

Exchange OneDrive SharePoint Skype For Business Teams Sway
Forms Stream Flow PowerApps School Data Sync Yammer
Bookings
 • Các phiên bản web của Word, PowerPoint, Excel, OneNote và Outlook
 • Các phiên bản trên máy tính của Office cho tối đa 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng 3
 • Các ứng dụng Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại cho mỗi người dùng 4
 • Microsoft Teams là một trung tâm kỹ thuật số tích hợp các cuộc hội thoại, nội dung và ứng dụng mà trường học của bạn cần để tăng tính cộng tác và gắn kết
 • Sổ tay lớp học và nhân viên
 • Các nhóm Cộng đồng học tập chuyên nghiệp (PLC)
 • Các bài kiểm tra tự chấm điểm với Forms
 • Kể chuyện kỹ thuật số với Sway
 • Cập nhật thông tin cũng như tham gia các site liên lạc và site nhóm trong toàn bộ mạng nội bộ của bạn bằng SharePoint
 • Các giải pháp tuân thủ với Trung tâm Khám phá Điện tử hợp nhất
 • Quản lý quyền, ngăn mất dữ liệu và mã hóa
 • Dịch vụ video doanh nghiệp để tạo, quản lý và chia sẻ video một cách bảo mật trong toàn tổ chức
 • Phát triển ứng dụng mà không cần viết mã để nhanh chóng mở rộng dữ liệu doanh nghiệp bằng các ứng dụng tùy chỉnh dành cho web và thiết bị di động
 • Tự động hóa quy trình trong các ứng dụng và dịch vụ nhằm tự động hóa quy trình kinh doanh mà không cần viết mã
 • Lập lịch biểu và các tác vụ hàng ngày bằng Microsoft Teams
 • Email với hộp thư có dung lượng 100 GB1
 • Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn 2
 • Dung lượng lưu trữ email không giới hạn với tính năng Lưu trữ Tại chỗ
 • Email nâng cao với khả năng lưu trữ và tạm giữ vì lý do pháp lý
 • Hội thảo video HD
 • Tổ chức cuộc họp cho tối đa 10.000 người với Skype Meeting Broadcast
 • Đánh giá rủi ro và tìm hiểu chuyên sâu về các mối đe dọa tiềm tàng với Office 365 Cloud App Security
 • Giúp phụ huynh hoặc người giám hộ và học viên lên lịch trực tuyến cho cuộc hẹn với giảng viên bằng cách sử dụng Microsoft Bookings
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn