HÌNH THỨC CẤP PHÉP OFFICE 365

 Office 365 vận hành trên điện toán đám mây nên sẽ đơn giản hóa việc cấp phép sử dụng đồng thời cung cấp cho mỗi người sử dụng quyền truy cập tới thông tin quan trọng trên 6 Máy tính cá nhân/Máy Mac và 5 thiết bị di động.

 Tiết kiệm tối ưu chi phí đầu tư khi so sánh với hình thức cấp phép truyền thống cho từng thiết bị.

Linh hoạt trong chi trả với hình thức cấp phép theo năm, ngưng sử dụng bất cứ lúc nào mà không mất thêm chi phí.

 Áp dụng cho các doanh nghiệp (tùy theo yêu cầu sẽ triển khai gói dịch vụ phù hợp).

Khách hàng sẽ nhận được một giấy phép sử dụng và quyền riêng tư được quản lý trên trang Trung Tâm Dịch Vụ Cấp Phép số lượng lớn trực tuyến của Microsoft (VLSC). Việc giữ và bảo quản giấy phép tại doanh nghiệp là không cần thiết, thông tin quyền sử dụng của khách hàng sẽ được lưu trữ trong hệ thống trực tuyến của Microsoft.