GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP MICROSOFT DEFENDER FOR AZURE COSMOS DB

Cơ sở dữ liệu không ngừng phát triển để xử lý các trường hợp sử dụng mới, kết hợp nhiều trí thông minh hơn và lưu trữ nhiều dữ liệu hơn, mang đến cho các nhà phát triển và tổ chức nhiều loại cơ sở dữ liệu để đáp ứng các nhu cầu khác nhau [...]

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ BẢO MẬT CHO AWS VÀ GCP VỚI MICROSOFT DEFENDER FOR CLOUD

Mới đây, Microsoft đã công bố tính năng quản lý hệ thống bảo mật và bảo vệ các máy chủ của Microsoft Defender for Cloud cho các workload trên Amazon Web Services (AWS) và Google Cloud Platform (GCP). Giờ đây, cácdoanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý và theo dõi trạng thái bảo mật [...]

3 BƯỚC BẢO MẬT HẠ TẦNG MULTICLOUD VÀ HYBRID CÙNG AZURE ARC

Khi doanh nghiệp của bạn ngày một phát triển hơn, các yêu cầu về hạ tầng sẽ gia tăng theo đáng kể. Việc chuyển đổi hạ tầng số lên các hệ thống đám mây sẽ giúp đảm bảo khả năng mở rộng và tính ổn định cho các workload quan trọng. Việc sử dụng các [...]