VEEAM BACKUP CUNG CẤP 45 TÙY CHỌN KHÔI PHỤC DỮ LIỆU CHO MICROSOFT 365

Sao lưu là quan trọng, nhưng điều quan trọng không kém là có nhiều tùy chọn khôi phục theo ý của bạn. Veeam nổi tiếng với nhiều tùy chọn khôi phục trong nền tảng của mình trên các khối lượng công việc đám mây, ảo, vật lý, Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) và [...]

SAO LƯU MICROSOFT 365: NÊN CHỌN GIẢI PHÁP NÀO?

Sao lưu dữ liệu cho Microsoft 365 luôn là một việc rất quan trọng với các doanh nghiệp, tổ chức đang sử dụng Microsoft 365. Mặc dù Microsoft đã cung cấp nhiều tính năng bảo mật tiên tiến cho Microsoft 365. Tuy nhiên những mối đe dọa đến từ bên trong và bên ngoài doanh [...]