GIỚI THIỆU BỘ GIẢI PHÁP MICROSOFT POWER PLATFORM

Microsoft Power Platform là gì? Microsoft Power Platform là một nhóm sản phẩm do Microsoft cung cấp để phát triển và xây dựng các giải pháp kinh doanh phức tạp, phân tích và vẽ trực quan dữ liệu, tự động hóa quy trình kinh doanh hoặc xây dựng các tác nhân ảo để giao tiếp. [...]

TƯ VẤN MUA BẢN QUYỀN MICROSOFT POWER AUTOMATE

Microsoft Power Automate là gì? Microsoft Power Automate, trước đây được gọi là Microsoft Flow là một công cụ phần mềm cho phép người dùng tạo quy trình làm việc tự động giữa các ứng dụng và dịch vụ khác nhau. Microsoft đã thiết kế phần mềm để giúp người dùng tự động hóa các [...]