CÁC ỨNG DỤNG KINH DOANH MỚI TRONG OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM GIÚP VẬN HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ (PHẦN 2)

Trung tâm Office 365 Business bao gồm một nguồn cấp dữ liệu, do đó bạn có thể xem chi tiết về hoạt động trong mỗi ứng dụng. Giúp dễ dàng cập nhật các cuộc hẹn, hóa đơn và thanh toán được tạo hoặc cập nhật bởi các nhân viên trong doanh nghiệp. Nguồn cấp dữ [...]

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VỚI CÁC ỨNG DỤNG KINH DOANH TỪ OFFICE 365

Soft 365 xin thông báo rằng Kết nối Microsoft (Microsoft Connections), Danh sách Microsoft (Microsoft Listings), Hóa đơn Microsoft (Microsoft Invoicing) và trung tâm Office 365 Business hiện có sẵn trên Microsoft 365 Business và Office 365 Business Premium để phục vụ cho doanh nghiệp. Các ứng dụng mới này đang được triển khai cho [...]

Office 365 Business

Office 365 Business được sử dụng phổ biến cho các doanh nghiệp hiện nay, giúp bạn có thể sử dụng các ứng dụng Office trên mọi thiết bị từ máy tính Windows, máy Mac, các thiết bị di động Android, iOS.... Thúc đẩy doanh nghiệp của bạn với Office 365 Sở hữu tiêu chuẩn toàn [...]