HÌNH THỨC CẤP PHÉP OFFICE 365

 Office 365 vận hành trên điện toán đám mây nên sẽ đơn giản hóa việc cấp phép sử dụng đồng thời cung cấp cho mỗi người sử dụng quyền truy cập tới thông tin quan trọng trên 6 Máy tính cá nhân/Máy Mac và 5 thiết bị di động.  Tiết kiệm tối ưu chi phí đầu tư [...]