MICROSOFT DYNAMICS 365 LÀ GÌ VÀ LỢI ÍCH CỦA NÓ

Với tình hình kinh doanh cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, việc thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện tại đều quan trọng như nhau. Các doanh nghiệp buộc phải số hóa hoạt động kinh doanh nhằm bắt kịp với những kì vọng của khách hàng để gia tăng chất [...]