HƯỚNG DẪN MỞ RỘNG LƯU TRỮ EMAIL ONLINE TRONG MICROSOFT 365

Khi hòm thư của bạn đầy, bạn sẽ không thể gửi hoặc nhận email. Điều này dẫn tới nhiều vấn đề liên quan tới trao đổi công việc giữa bạn và đồng nghiệp, đối tác, ảnh hưởng tới các luồng công việc của bạn. Tuy nhiên, bạn lại không muốn xóa bớt email hoặc sử [...]