PHÒNG CHỐNG THẤT THOÁT DỮ LIỆU VỚI MICROSOFT 365

Phòng chống thất thoát dữ liệu (DLP) là phương pháp phát hiện và ngăn chặn vi phạm dữ liệu, đánh cắp hoặc phá hủy dữ liệu nhạy cảm ngoài ý muốn . Các tổ chức sử dụng DLP để bảo vệ và bảo mật dữ liệu của họ cũng như tuân thủ các quy định. [...]