SO SÁNH TÍNH NĂNG AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P1 VÀ P2

Azure Active Directory (Azure AD) là một nền tảng quản lý danh tính và truy cập cho tất cả các dịch vụ của Microsoft 365 (Exchange Online, SharePoint Online. OneDrive for Business, Microsoft Teams, Dynamics 365...) Bài viết dưới đây, TSG sẽ cùng các bạn tìm hiểu sự khác biệt của 2 gói bản quyền [...]