NÂNG CAO VÀ SỐ HÓA TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG TRONG CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VỚI MINITAB BẢN QUYỀN

Dưới áp lực của đại dịch, công việc kinh doanh đã có những biến chuyển mạnh mẽ. Để thích nghi kịp thời, các công ty đã chuyển đổi hoạt động của mình từ môi trường offline sang online để có thể linh động làm việc từ xa mọi lúc mọi nơi. Theo báo cáo gần [...]