CẢI TIẾN KHÔNG GIAN LÀM VIỆC SÁNG TẠO TRÊN PREMIERE PRO

Trong gần 30 năm xây dựng và phát triển, nhà sản xuất Adobe Premiere Pro đã không ngừng nâng cấp công nghệ để cung cấp những tính năng cần thiết nhất khách hàng cần, thúc đẩy khả năng sáng tạo và gia tăng năng suất làm việc trên phần mềm. Công tác sản xuất video [...]

PHẦN 2 – CÁC TÍNH NĂNG GIẢI PHÁP LƯU TRỮ IBM FLASHSYSTEM

Bài viết dưới đây là phần 2 trong chuỗi series ba phần vền giải pháp lưu trữ chia sẻ IBM FlashSystem. Ba pháp với ba nội dung khác nhau phần mềm, phần cứng, cách vận hành và tích hợp của giải pháp. Từ đó, giúp khách hàng hiểu được toàn bộ phương thức hoạt động […]