SO SÁNH PHIÊN BẢN ADOBE CREATIVE CLOUD CHO CÁ NHÂN VÀ NHÓM

Trong bài viết này TSG sẽ giúp bạn nhận thấy được sự khác biệt giữa 2 loại tư cách thành viên trong Adobe Creative Cloud bản quyền cụ thể là Creative Cloud cho nhóm và Creative Cloud cho cá nhân. Adobe Creative Cloud là một trong hai gói dịch vụ được cung cấp bởi Adobe [...]

LÀM VIỆC DỄ DÀNG HƠN VỚI CÁC CẬP NHẬT MỚI TRONG EXCEL

Cộng tác dễ dàng hơn trong sổ làm việc Excel với bản cập nhật mới trong Excel, luôn sắp xếp khoa học và tiết kiệm thời gian. Ra mắt tính năng hiển thị thay đổi trong Sổ làm việc Excel Khả năng theo dõi thay đổi—một trong những tính năng được yêu cầu nhiều nhất [...]