SỬ DỤNG MINITAB WORKSPACE TRONG MARKETING: TIẾT KIỆM THỜI GIAN PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC

Bất cứ ngành nghề hay công việc nào cũng cần phân tích dữ liệu, và Marketing cũng vậy. Đây là quá trình chọn lọc dữ liệu; rồi sau đó tìm kiếm, thu thập thông tin quan trọng và tổng hợp số liệu dựa trên số lượng lớn các thông tin hỗn độn. Kỹ thuật phân [...]

MICROSOFT TEAMS LÀ GÌ? GIẢI PHÁP CỘNG TÁC TỪ XA HIỆU QUẢ

Microsoft Teams bản quyền là nền tảng cộng tác trực tuyến dành cho các nhóm doanh nghiệp được Microsoft ra mắt vào năm 2017 Khi doanh nghiệp bắt đầu đưa nhân viên vào trạng thái làm việc từ xa hoặc doanh nghiệp đang cố gắng chuyển đổi để cố gắng vận hành thật suôn sẻ khi […]