TỐI ƯU HÓA KHẢ NĂNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC CỘNG TÁC VỚI MICROSOFT 365

Do ảnh hưởng của Covid, nhiều doanh nghiệp cần phải cho nhân viên làm việc từ xa. Tuy nhiên, việc làm việc trong môi trường bên ngoài công ty khiến cho năng suất của nhân viên bị giảm đi một cách đáng kể. Có nhiều thông tin cần phải được xử lý hơn bao giờ […]