PHẦN 3 – CẨM NANG THIẾT BỊ LƯU TRỮ IBM FLASHSYSTEM

Bài viết này là phần ba trong series ba phần của nền tảng lưu trữ chia sẻ IBM FlashSystem. Nội dung bài viết nói về sự vận hành và tích hợp của giải pháp Dễ Dàng Sử Dụng Bộ nhớ phần cứng đã ngày càng trở nên thông dụng, đây chính là điểm đặc biệt […]