TRÌNH TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT ĐÃ SẴN CÓ CHO OFFICE 365 PROPLUS

Bản dùng thử Trình tư vấn chính sách bảo mật trong vài tháng qua đã nhận được đánh giá rất tốt từ phía khách hàng. Sau khi tiếp nhận phản hồi và cải thiện dịch vụ, Soft365 xin vui mừng thông báo tới quý khách hàng, Trình tư vấn chính sách bảo mật đã sẵn có cho Office 365 ProPlus. Đây là một dịch vụ mới có thể giúp doanh nghiệp cải thiện bảo mật của các máy khách Office 365 ProPlus trong tổ chức của mình.

Trình tư vấn chính sách bảo mật cho phép quản trị viên CNTT Office 365 ProPlus tự tin quản lý bảo mật các ứng dụng Office của họ bằng cách cung cấp các khả năng sau:

– Các khuyến nghị phù hợp với chính sách bảo mật cụ thể mang lại giá trị cao trong việc nâng cao tư thế bảo mật chung của doanh nghiệp và bảo vệ chống lại các cuộc tấn công công nghệ cao.
– Am hiểu các loại dữ liệu phong phú, về tác động bảo mật và năng suất công việc khi áp dụng chính sách khuyến nghị. Những hiểu biết này có thể giúp quản trị viên cân nhắc lợi ích và chi phí khi áp dụng chính sách và đưa ra quyết định về thông tin dữ liệu.
– Áp dụng chính sách cho người dùng cuối thông qua dịch vụ chính sách đám mây Office được phát hành gần đây. Chỉ với một thao tác click chuột cho phép quản trị viên thực thi chính sách Office cho ứng dụng khách Office 365 ProPlus trực tiếp từ đám mây. Không có cơ sở hạ tầng tại chỗ hoặc dịch vụ MDM được yêu cầu.
– Theo dõi và báo cáo về ảnh hưởng của chính sách, cho phép quản trị viên có thể thấy được chính sách bảo mật đang ảnh hưởng đến người dùng như thế nào mà không phải chờ đợi phản hồi họ.

48.1 office 365 soft365.vn

Trình tư vấn chính sách bảo mật sẵn sàng hỗ trợ cho khách hàng Office 365 ProPlus.

Bắt đầu ngay hôm nay, bằng cách truy cập và đăng nhập vào cổng quản lý khách hàng Office (Office client management portal), bật Trình tư vấn chính sách bảo mật (Security Policy Advisor) và tạo cấu hình chính sách đám mây của Office. Đối với mỗi cấu hình, quý khách tạo chính sách và gán cho một nhóm người dùng, Trình tư vấn chính sách bảo mật sẽ tạo các đề xuất với dữ liệu hỗ trợ mà khách hàng có thể xem xét và triển khai cho người dùng của mình dưới dạng chính sách. Khi khách hàng đã áp dụng chính sách, khách hàng có thể tiếp tục theo dõi tác động liên tục của nó đối với người dùng thông qua cổng quản lý.

Để biết thêm tài liệu về cách sử dụng dịch vụ chính sách mới này và các khả năng của nó, cũng như để nhận tư vấn cụ thể về các giải pháp, sản phẩm phần mềm Office 365 bản quyềndịch vụ triển khai Office 365 trong doanh nghiệp. Quý khách vui lòng liên hệ:

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508
? HOTLINE 24/7: 0936 362 158
? info@tsg.net.vn
? https://store.soft365.vn/