TỔ CHỨC VÀ XÂY DỰNG LẠI CHỈ MỤC TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER

SQL Server là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), hỗ trợ nhiều ứng dụng xử lý giao dịch, kinh doanh thông minh và phân tích môi trường CNTT doanh nghiệp. Microsoft SQL Server là một trong ba công nghệ cơ sở dữ liệu hàng đầu thị trường, cùng với cơ sở dữ liệu Oracle và DB2 của IBM.

Chỉ mục là một yếu tố chính để cải thiện hiệu suất cơ sở dữ liệu SQL Server . Tuy nhiên, chỉ cần tạo một chỉ mục không phải là tất cả những gì cần phải làm. Là một Quản trị viên Cơ sở dữ liệu, bạn cần duy trì các chỉ mục thường xuyên để đảm bảo rằng bạn đang đạt được hiệu suất tốt nhất. Xây dựng lại chỉ mục và tổ chức lại là hai phương pháp để duy trì chỉ mục và cải thiện hiệu suất cơ sở dữ liệu

Khi chỉ mục SQL Server của bạn bị phân mảnh, máy chủ của bạn sẽ tránh sử dụng nó và dẫn đến việc giảm hiệu suất truy vấn và tính đồng thời của dữ liệu. Trong blog này, chúng ta sẽ tổ chức và xây dựng lại chỉ mục trong SQL Server bằng cách thực hiện các hoạt động chống phân mảnh.

Phân mảnh chỉ mục là gì?

Phân mảnh chỉ mục là một hiện tượng khá tự nhiên và phổ biến khiến chúng ta giải thích tình trạng dữ liệu không liền nhau. Việc thường xuyên chỉnh sửa trong cơ sở dữ liệu, xóa, thêm và cập nhật có thể gây ra điều này.

Có hai kiểu phân mảnh dữ liệu đặc biệt, để thực thi SQL Server chống phân mảnh các chỉ mục, chúng ta cần biết thêm về nó. Đó là:

 • Phân mảnh logic: Sự khác biệt trong thứ tự logic và vật lý của các trang, nó làm tăng số lần đọc vật lý.
 • Phân mảnh nội bộ: khoảng trống trong các trang dữ liệu của chỉ mục, nó dẫn đến việc tăng số lần đọc hợp lý.

Người dùng cần tìm hiểu cách xác định và giải quyết phân mảnh chỉ mục SQL Server để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản vì nó có nguy ngơ bị hỏng cơ sở dữ liệu SQL.

Tổ chức lại chỉ mục trong SQL Server

Tổ chức lại công việc là tùy chọn đầu tiên mà người dùng có. Nó chỉ đơn giản là sắp xếp các trang chỉ mục theo cách đơn giản hơn. Để thực hiện việc này, hãy làm theo hướng dẫn sau:

 • Cố gắng xáo trộn các hàng của chỉ mục với nhau và phân bổ một số trang.
 • Thay đổi các trang còn lại trong các giao dich nhỏ cho đến khi tất cả các trang trở lại trật tự. Cuối cùng, thứ tự hợp lý của các chỉ mục của bạn sẽ có thể sao chép thứ tự vật lý của các chỉ mục

Các chuyên gia CNTT xem xét phương pháp này để tiết kiệm không gian vì nó hiệu quá. Nó yêu cầu trang lưu trữ tạm thời chỉ 8KB. Vì vậy, đây là cách tổ chức lại chỉ mục trong SQL Server một cách an toàn.

Trong trường hợp bị phân mảnh cao tác vụ này có thể mất khá nhiều thời gian, trên thực tế là lâu hơn tác vụ lập chỉ mục lại. Mặc dù bảng của bạn sẽ không bị khóa trong quá trình hoạt động. Vì cậy, đó là một hỗ trợ cho người dùng nếu muốn chỉ mục SQL Server chống phân mảnh nhanh chóng.

Sử dụng SQL Server Management Studio:

 1. Trong Object Explorer, mở rộng cơ sở dữ liệu có chứa bảng mà bạn muốn tổ chức lại một chỉ mục.
 2. Mở rộng thư mục Bảng .
 3. Mở rộng bảng mà bạn muốn tổ chức lại một chỉ mục.
 4. Mở rộng thư mục Chỉ mục.
 5. Bấm chuột phải vào chỉ mục bạn muốn sắp xếp lại và chọn Tổ chức lại .
 6. Trong hộp thoại Tổ chức lại chỉ mục , hãy xác minh rằng chỉ mục chính xác nằm trong lưới Chỉ mục được sắp xếp lại và bấm OK .
 7. Chọn hộp kiểm Thu gọn dữ liệu cột đối tượng lớn để chỉ định rằng tất cả các trang có chứa dữ liệu đối tượng lớn (LOB) cũng được nén lại.
 8. Bấm OK.

Chống phân mảnh% 20using% 20SQL% 20Server% 20Management% 20Studio% 20 (SSMS)

Cách xây dựng lại các chỉ mục trong SQL Server

Sau khi đã sắp xếp lại các chỉ mục, chúng ta sẽ tiến hành xây dựng lại nó. Việc này khác so với sắp xếp chỉ mục, nó đơn giản là tạo một chỉ mục mới trong cơ sở dữ liệu và sau đó xóa chỉ mục cũ. Các hoạt động lập chỉ mục trực tuyến đòi hỏi nhiều yêu cầu về dung lượng đĩa hơn các hoạt động lập chỉ mục ngoại tuyến. Nó có thể giúp SQL Server chống phân mảnh tất cả các chỉ mục.

Người dùng có thể thấy hai tùy chọn cho hoạt động xây dựng lại. Một trong số đó đang trực tuyến và số còn lại đang ngoại tuyến. Tuy nhiên, chỉ phiên bản doanh nghiệp của SQL Server hỗ trợ kiểu trực tuyến. Mặt khác, phiên bản tiêu chuẩn chỉ hỗ trợ loại ngoại tuyến.

Xây dựng lại các chỉ mục SQL ngoại tuyến:

 • Tại đây, các trang của bạn được di chuyển để cho chúng tiếp giáp về mặt vật lý.
 • Bảng của bạn sẽ bị khóa và dù thế nào đi nữa bạn cũng không thể truy cập vào nó trong quá trình hoạt động.
 • Làm gián đoạn quá trình ở giữa để có thể dẫn đến mất dữ liệu.

Xây dựng lại các chỉ mục SQL trực tuyến:

 • Chỉ mục nhóm phải được tạo, xây dựng lại hoặc loại bỏ ngoại tuyến khi bảng bên dưới chứa các kiểu dữ liệu đối tượng lớn (LOB) sau: hình ảnh , ntext và văn bản .
 • Chỉ mục không hợp nhất không đơn nhất có thể được tạo trực tuyến khi bảng chứa kiểu dữ liệu LOB nhưng không có cột nào trong số này được sử dụng trong định nghĩa chỉ mục dưới dạng cột khóa hoặc cột không khóa (được bao gồm).
 • Chỉ mục trên các bảng tạm thời cục bộ không thể được tạo, xây dựng lại hoặc bị loại bỏ trực tuyến. Hạn chế này không áp dụng cho các chỉ mục trên bảng tạm thời toàn cục.
 • Các chỉ mục có thể được tiếp tục lại từ nơi nó đã dừng lại sau một sự cố không mong muốn, chuyển đổi dự phòng cơ sở dữ liệu hoặc lệnh PAUSE.

Sử dụng SQL Server Management Studio để tổ chức lại tất cả các chỉ mục trong một bảng

 1. Trong Object Explorer, Mở rộng cơ sở dữ liệu có chứa bảng mà bạn muốn tổ chức lại các chỉ mục.
 2. Mở rộng thư mục Bảng .
 3. Mở rộng bảng mà bạn muốn sắp xếp lại các chỉ mục.
 4. Bấm chuột phải vào thư mục Chỉ mục và chọn Sắp xếp lại tất cả .
 5. Trong hộp thoại Sắp xếp lại chỉ mục, hãy xác minh rằng các chỉ mục chính xác nằm trong Chỉ mục được sắp xếp lại . Để xóa một chỉ mục khỏi Lưới chỉ mục được sắp xếp lại , hãy chọn chỉ mục và sau đó nhấn phím Xóa.
 6. Chọn hộp kiểm Thu gọn dữ liệu cột đối tượng lớn để chỉ định rằng tất cả các trang có chứa dữ liệu đối tượng lớn (LOB) cũng được nén lại.
 7. Bấm OK.

Xây dựng lại

Làm thế nào để xác định và giải quyết sự phân mảnh chỉ mục của SQL Server?

Chúng ta cần phải biếtmức độ phân mảnh chỉ mục trước khi bắt đầu quy trình. Nó có thể giúp giải quyết các vấn đề một cách tốt nhất. Để có được mức độ chống phân mảnh, chúng ta có thể sử dụng DMF bởi sys.dm_db_index_physical_stats. 

cú pháp1

Bảng 1

Việc lựa chọn quy trình phù hợp để chống phân mảnh có thể được thực hiện theo sách trực tuyến của Microsoft. Tập lệnh chỉ mục chống phân mảnh SQL Server có thể được yêu cầu sau này. Vì vậy, người dùng phải chuẩn bị:

 • Không yêu cầu chống phân mảnh nếu mức độ phân mảnh nhỏ hơn 5%.
 • Tổ chức lại là một lời khuyên trong trường hợp có 5% đến 30% phân mảnh.
 • Nếu có hơn 30% phân mảnh, xây dựng lại là lựa chọn lý tưởng.

Có nhiều trường hợp cơ sở dữ liệu bị hỏng và trả về lỗi trong quá trình phân mảnh. Nếu các phương pháp khắc phục không hoạt động, bạn có thể thử Dịch vụ Microsoft SQL Managed services tại SOFT365, 

Dịch vụ quản trị và vận hành SQL Server của SOFT365 giúp doanh nghiệp xây dựng môi trường SQL Server đáng tin cậy, dễ dàng mở rộng và hiệu quả. Chúng tôi cung cấp nhân sự IT có trình độ chuyên môn cao về SQL Server, có đầy đủ các chứng chỉ về Database do Microsoft chứng nhận. Giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống SQL ổn định, nâng cao hiệu suất và tính khả dụng. Đồng thời, giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro và chi phí vận hành.

CHỨNG NHẬN ĐỐI TÁC BẢN QUYỀN SOFT365 - CÁC HÃNG PHẦN MỀM TRÊN THẾ GIỚI
http://soft365.vn - https://store.soft365.vn/ - Hotline: 0936 362 158

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN MUA PHẦN MỀM BẢN QUYỀN TẠI SOFT365
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TSG
Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hồ Chí Minh: Tầng 5, tòa nhà GIC, số 89 Vạn Kiếp, phường 03, quận Bình Thạnh, TP HCM
Website: www.soft365.vn - store.soft365.vn | Email: info@tsg.net.vn
Điện thoại: 024 7305 0506 | 028 7308 0508
Gặp tổng đài tư vấn: 0936 362 158 | info@tsg.net.vn

GIẢI PHÁP HÀNG ĐẦU - DỊCH VỤ HOÀN HẢO
SOFT365 - ĐỐI TÁC ỦY QUYỀN CỦA CÁC HÃNG PHẦN MỀM NỔI TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI