HƯỚNG DẪN CÁCH CÀI ĐẶT TEAMVIEWER CHO MÁY TÍNH Ở NHÀ ĐỂ LÀM VIỆC TỪ XA HIỆU QUẢ

TeamViewer bản quyền là phần mềm và ứng dụng cho phép bạn sử dụng công nghệ điều khiển từ xa trên các máy tính khác, chia sẻ máy tính để bàn, truyền tệp, tổ chức các cuộc họp trực tuyến, giao tiếp nhanh chóng và dễ dàng chia sẻ màn hình với những người khác [...]