DỊCH VỤ QUẢN LÝ MICROSOFT TEAMS ROOMS

Dịch vụ quản lý Microsoft Teams Rooms là một dịch vụ quản lý và giám sát CNTT dựa trên đám mây giúp cập nhật các thiết bị Microsoft Teams Rooms và các thiết bị ngoại vi. Chúng được giám sát một cách chủ động, hỗ trợ tối ưu hóa môi trường làm việc cho người [...]