NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI TRIỂN KHAI OFFICE 365 TRÊN ĐÁM MÂY

Một trong những mối quan tâm quan trọng là hiệu suất của các ứng dụng, Microsoft Office 365 và khả năng tương tác với lưu trữ đám mây sau khi quá trình di chuyển hoàn tất. Rất nhiều khách hàng đã đề cập với chúng tôi về nhu cầu di chuyển toàn bộ cơ sở [...]