SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION – GIẢI PHÁP BẢO VỆ ĐIỂM CUỐI TOÀN DIỆN

Symantec Endpoint Protection là bộ phần mềm bảo mật và bảo vệ điểm cuối toàn diện trong doanh nghiệp. Bộ phần mềm bao gồm bảo vệ phần mềm độc hại tiên tiến, kiểm soát ứng dụng, ngăn chặn khai thác, Phát hiện và phản hồi điểm cuối (EDR) và các công cụ lừa đảo. Bộ [...]