MÔ HÌNH IDENTITY TRONG MICROSOFT 365 VÀ AZURE ACTIVE DIRECTORY

Microsoft 365 sử dụng Azure Active Directory (Azure AD). Dịch vụ xác thực và nhận diện người dùng dựa trên nền tảng đám mây đi kèm với các gói Microsoft 365, giúp quản lý sự xác thực và độ nhận diện trong Microsoft 365. Việc cấu hình hạ tầng nhận diện là điều vô cùng […]