LÝ DO HÀNG ĐẦU KHIẾN DOANH NGHIỆP CẦN NÂNG CẤP LÊN MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM

Microsoft 365 Business Premium bao gồm các tính năng và dịch vụ bổ sung so với Microsoft 365 Business Standard. Các tính năng độc đáo này chủ yếu xoay quanh quản lý thiết bị và bảo mật nâng cao.

Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ cùng khám phá lý do tại sao việc nâng cấp lên Microsoft 365 Business Premium là cực kỳ cần thiết và nó giúp tối ưu hệ thống CNTT trong tổ chức của bạn như thế nào. Bắt đầu từ các tình năng bảo mật nâng cao đến quản lý thiết bị tiên tiến, chúng ta sẽ khám phá lợi ích ưu việt khi đầu tư vào Business Premium, từ đó doanh nghiệp có thể hợp lý hóa các hoạt động CNTT, thúc đẩy tăng trưởng và bảo vệ tài sản kỹ thuật số có giá trị của mình.

Trong khuôn khổ bài viết dưới đây, chúng ta sẽ tập trung xem xét bốn tính năng chính của Microsoft 365 Business Premium, bao gồm:

 • Microsoft 365 Defender
 • Microsoft Intune – Quản lý thiết bị
 • Azure Information Protection
 • Conditional Access

1. MICROSOFT 365 DEFENDER

Microsoft 365 Business Premium cung cấp các tính năng bảo mật nâng cao như Safe Links and Safe Attachments (Liên kết an toàn và Tệp đính kèm an toàn), giúp bảo vệ khỏi các cuộc tấn công lừa đảo và tệp đính kèm email độc hại.

Safelinks

Safelinks bảo vệ khỏi phần mềm độc hại, lừa đảo và các mối đe dọa web khác. Đây là một tính năng mạnh mẽ của Microsoft 365 Business Premium giúp bảo vệ chống lừa đảo và các mối đe dọa dựa trên web độc hại khác. Khi người dùng nhấp vào một liên kết trong email hoặc tài liệu, Liên kết an toàn Safelinks sẽ kiểm tra URL trong thời gian thực, đảm bảo rằng nó không dẫn đến một trang web có hại. Nếu liên kết độc hại, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang cảnh báo, ngăn họ vô tình tiết lộ thông tin nhạy cảm hoặc xâm phạm thiết bị của họ. Liên kết an toàn Safelinks hoạt động với e-mail, Microsoft Teams và Ứng dụng Office.

Safe Attachments

Tệp đính kèm an toàn Safe Attachments, một tính năng bảo mật nâng cao khác trong Microsoft 365 Business Premium, được thiết kế để bảo vệ tổ chức của bạn khỏi phần mềm độc hại và phần mềm tống tiền được gửi qua tệp đính kèm email. Trước khi người dùng có thể mở tệp đính kèm email, Tệp đính kèm an toàn sẽ quét tệp trong một môi trường an toàn, biệt lập. Nếu phát hiện thấy tệp đính kèm độc hại, tệp đính kèm đó sẽ bị xóa và người dùng sẽ được cảnh báo. Phương pháp chủ động này giúp giảm nguy cơ lây nhiễm phần mềm độc hại, giữ an toàn cho dữ liệu và thiết bị của tổ chức bạn.

2. Microsoft Intune – Quản lý thiết bị

Với Business Premium, bạn có thể truy cập Microsoft Intune, dịch vụ quản lý thiết bị di động (MDM) và quản lý ứng dụng di động (MAM). Nó cho phép bạn quản lý và bảo mật dữ liệu của công ty trên các thiết bị của nhân viên.

Các tính năng của Intune bao gồm: 

 • Quản lý thiết bị: Đăng ký, định cấu hình và xóa hoặc khóa thiết bị từ xa để duy trì tính bảo mật và tuân thủ.
 • Quản lý ứng dụng: Kiểm soát ứng dụng nào có thể truy cập dữ liệu của công ty và triển khai các ứng dụng tùy chỉnh cho người dùng.
 • Bảo vệ dữ liệu: Định cấu hình chính sách cấp ứng dụng và hạn chế chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng.
 • Giám sát tuân thủ: Liên tục giám sát việc tuân thủ thiết bị và tự động thực thi các chính sách bảo mật.

Tại sao nên sử dụng Intune?

 • Lực lượng làm việc từ xa: Với số lượng nhân viên làm việc từ xa ngày càng tăng, Intune giúp đảm bảo rằng dữ liệu của công ty vẫn an toàn trên các thiết bị cá nhân đồng thời cho phép truy cập vào các công cụ và tài nguyên cần thiết.
 • Chính sách mang theo thiết bị cá nhân (BYOD): Intune đơn giản hóa việc quản lý các thiết bị cá nhân được sử dụng cho công việc, cho phép nhân viên truy cập an toàn các tài nguyên của công ty mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư của họ.
 • Triển khai ứng dụng: Intune hợp lý hóa việc triển khai và cập nhật các ứng dụng được công ty phê duyệt trên thiết bị của nhân viên, giúp các nhóm CNTT dễ dàng duy trì tính nhất quán của phần mềm trong toàn tổ chức.
 • Tuân thủ và bảo mật: Intune giúp các tổ chức tuân thủ các yêu cầu quy định và duy trì các tiêu chuẩn bảo mật bằng cách giám sát việc tuân thủ thiết bị, thực thi chính sách bảo mật và cung cấp các tùy chọn khắc phục cho các thiết bị không tuân thủ.
 • Ngăn ngừa mất dữ liệu (DLP): Các chính sách bảo vệ dữ liệu cấp ứng dụng của Intune giúp ngăn chặn rò rỉ dữ liệu bằng cách hạn chế chia sẻ dữ liệu của công ty giữa các ứng dụng và đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm chỉ có thể truy cập được thông qua các ứng dụng được ủy quyền.

Với Intune, bạn có thể chọn ứng dụng nào có thể cài đặt trên thiết bị do công ty quản lý. Điều này được hỗ trợ trên Windows, IOS và Android.

3. Azure Information Protection (AIP)

Dành riêng cho Business Premium, Azure Information Protection (AIP) cho phép bạn phân loại, gắn nhãn và bảo vệ thông tin nhạy cảm trong tài liệu và email, giúp ngăn chặn truy cập trái phép và rò rỉ dữ liệu. AIP có thể hỗ trợ các yêu cầu tuân thủ của bạn bằng cách hỗ trợ các chính sách phân loại và lưu giữ dữ liệu.

Ví dụ: các tin nhắn và e-mail trong Microsoft Teams mà tổ chức của bạn nhận được có thể được chỉ định thời gian lưu giữ là 1 năm. Các e-mail mà nhóm tài chính của bạn nhận được có thể được chỉ định chính sách lưu giữ 5 năm. Chính sách có thể được áp dụng cho hộp thư, người dùng hoặc thư mục cá nhân.

 • Phân loại dữ liệu: Tự động hoặc thủ công phân loại tài liệu và email dựa trên nội dung và ngữ cảnh.
 • Ghi nhãn: Áp dụng nhãn có thể tùy chỉnh cho tài liệu và email để cho biết mức độ nhạy cảm của chúng.
 • Mã hóa: Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm bằng mã hóa, đảm bảo rằng chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập dữ liệu đó.
 • Kiểm soát truy cập: Đặt quyền và hạn chế quyền truy cập vào các tài liệu nhạy cảm, ngăn chia sẻ trái phép.
 • Giám sát & Báo cáo: Nhận thông tin chi tiết về cách dữ liệu nhạy cảm của bạn được truy cập, sử dụng và chia sẻ trong tổ chức của bạn.

Trong Excel, nhãn độ nhạy có thể được áp dụng bằng cách sử dụng thanh độ nhạy có sẵn với các phiên bản Office mới nhất

4. Conditional Access

Truy nhập có điều kiện Conditional Access là một tính năng bảo mật mạnh mẽ trong Microsoft 365 Business Premium cho phép các tổ chức thực thi các biện pháp kiểm soát truy cập chi tiết dựa trên các điều kiện cụ thể. Truy cập có điều kiện dựa trên các tín hiệu để xác định quyền truy cập vào tài nguyên đám mây của doanh nghiệp. Với truy cập có điều kiện Conditional Access, quản trị viên có thể tạo chính sách xác định ai có thể truy cập tài nguyên của công ty, trong hoàn cảnh nào và từ thiết bị hoặc vị trí nào.

Tính năng trên truy cập có điều kiện Conditional Access:

 • Xác thực đa yếu tố (MFA): Yêu cầu MFA đối với người dùng đang cố truy cập các tài nguyên nhạy cảm, thêm một lớp bảo mật bổ sung để ngăn chặn truy cập trái phép ngay cả khi mật khẩu của người dùng bị xâm phạm.
 • Truy cập dựa trên vị trí: Hạn chế quyền truy cập vào các ứng dụng hoặc tài nguyên cụ thể đối với người dùng trong một vị trí địa lý được chỉ định, chẳng hạn như trụ sở chính của công ty hoặc kết nối VPN an toàn.
 • Tuân thủ thiết bị: Chỉ cho phép truy cập vào tài nguyên của công ty từ các thiết bị đáp ứng các yêu cầu bảo mật cụ thể, chẳng hạn như hệ điều hành được cập nhật, phần mềm chống vi-rút hoặc cài đặt mã hóa.
 • Truy cập dựa trên rủi ro: Phát hiện và chặn các nỗ lực truy cập từ những người dùng có hành vi nguy hiểm hoặc có dấu hiệu vi phạm tiềm ẩn, chẳng hạn như đăng nhập từ một vị trí lạ hoặc nhiều lần đăng nhập không thành công.
 • Truy cập dựa trên ứng dụng: Kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm bằng cách chỉ cho phép các ứng dụng cụ thể, đã được phê duyệt truy cập vào tài nguyên của công ty, đảm bảo rằng dữ liệu vẫn an toàn và tuân thủ các chính sách của công ty.

Nâng cấp lên Microsoft 365 Business Premium là một khoản đầu tư chiến lược mang lại lợi ích đáng kể cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các tính năng bảo mật nâng cao và vô cùng hữu ích như Liên kết an toàn Safe Links, Tệp đính kèm an toàn , Safe Attachments và Truy cập có điều kiện Conditional Access, giúp bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi các mối đe dọa mạng ngày càng gia tăng.

Với Microsoft Intune và Azure Information Protection, bạn có được các công cụ mạnh mẽ để quản lý và bảo mật thiết bị, ứng dụng cũng như dữ liệu nhạy cảm, đảm bảo tuân thủ các chính sách của công ty và quy định của ngành.

Microsoft 365 Business Premium trao quyền cho doanh nghiệp của bạn với bộ công cụ và dịch vụ toàn diện được thiết kế để nâng cao năng suất, khả năng cộng tác và bảo mật. Bằng cách đầu tư vào gói nâng cao này, bạn có thể đảm bảo tương lai cho doanh nghiệp của mình, cung cấp cho nhóm của bạn các nguồn lực cần thiết để phát triển trong một thế giới ngày càng kỹ thuật số.

SOFT365 tự hào là đối tác Vàng của Microsoft tại Việt Nam. Chúng tôi xây dựng các gói dịch vụ về Microsoft 365 nhằm giúp Doanh nghiệp xây dựng nền tảng kiến thức và chuyên môn trong áp dụng và vận hành các giải pháp Microsoft. Các dịch vụ chuyển đổi sang Microsoft 365 đi kèm theo từng quy mô Tổ chức, Doanh nghiệp, vì vậy giúp tối đa hóa nguồn lực, nâng cao tương tác nội bộ giữa các phòng ban, hoàn chỉnh quy trình vận hành, tối ưu chi phí và đảm bảo dữ liệu được an toàn, trọn vẹn nhất.

Hiện tại, chúng tôi đang triển khai rất nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng khi mua Microsoft 365 bản quyền nói chung và giải pháp Microsoft 365 Business Premium nói riêng. Chi tiết các chương trình này vui lòng tham khảo tại đây.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và báo giá ưu đãi nhất thị trường.

SOFT 365 ĐẠT CHỨNG NHẬN ĐỐI TÁC VÀNG UY TÍN CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM TRONG NHIỀU LĨNH VỰC
http://soft365.vn - https://store.soft365.vn/ - Hotline: 0936 362 158

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN MUA PHẦN MỀM BẢN QUYỀN TẠI SOFT365
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TSG
Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hồ Chí Minh: Tầng 5, tòa nhà GIC, số 89 Vạn Kiếp, phường 03, quận Bình Thạnh, TP HCM
Website: www.soft365.vn - store.soft365.vn | Email: info@tsg.net.vn
Điện thoại: 024 7305 0506 | 028 7308 0508
Gặp tổng đài tư vấn: 0936 362 158 | info@tsg.net.vn

GIẢI PHÁP HÀNG ĐẦU - DỊCH VỤ HOÀN HẢO
SOFT365 - ĐỐI TÁC ỦY QUYỀN CỦA CÁC HÃNG PHẦN MỀM NỔI TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI