NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TRUY CẬP TỪ XA

Truy cập từ xa là khả năng cho người được ủy quyền truy cập vào máy tính hoặc mạng từ khoảng cách địa lý thông qua kết nối mạng. Truy cập từ xa cho phép người dùng kết nối với các hệ thống họ cần khi họ ở xa. Điều này đặc biệt quan trọng [...]