ĐÁNH GIÁ CÁC TÍNH NĂNG CỦA MINITAB BẢN QUYỀN 2020

Phần mềm phân tích thống kê Minitab bản quyền giúp các nhà phân tích dữ liệu và các nhà khoa học theo dõi xu hướng, phân tích và trực quan hóa dữ liệu, có được những hiểu biết có giá trị và giải quyết các vấn đề kinh doanh. Bài viết dưới đây sẽ đánh giá các tính năng trong bản cập nhật Minitab 2020.

TỔNG QUAN VỀ MINITAB BẢN QUYỀN

Minitab bản quyền là phần mềm trực quan hóa dữ liệu và thống kê dành cho các nhà phân tích dữ liệu, nhà khoa học dữ liệu và các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Phần mềm phân tích thống kê Minitab có các trường hợp sử dụng trong các ngành như may mặc, ô tô, ngân hàng và bảo hiểm, hóa chất, thực phẩm và đồ uống, y tế, dược phẩm, tổ chức phi lợi nhuận, sản xuất, dịch vụ chuyên nghiệp và chính phủ.

Các công ty sử dụng phần mềm phân tích thống kê Minitab để theo dõi xu hướng, dự đoán các mẫu và kết quả trong tương lai. Với phần mềm này, các nhà khoa học dữ liệu có thể xác định các tương tác và mối quan hệ giữa các biến số, có được những hiểu biết sâu sắc để giải quyết các vấn đề và trả lời các câu hỏi kinh doanh quan trọng.

Phần mềm cung cấp một bộ hoàn chỉnh các tính năng thống kê và trực quan hóa dữ liệu để giúp các tổ chức đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu dẫn đến kết quả kinh doanh thành công. Với phần mềm phân tích thống kê Minitab, các nhà khoa học dữ liệu có thể khám phá và phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng các mô hình thống kê cơ bản như thống kê mô tả, tương quan, hiệp phương sai, chuẩn tắc và kiểm tra ngoại lệ.

Công cụ này cho phép các nhà phân tích kinh doanh thực hiện các phân tích thống kê như tương quan, mô hình toán học, chuỗi thời gian, phương pháp đa biến và kiểm tra chi bình phương cho sự liên kết. Các nhóm kỹ thuật có thể phân tích và tối ưu hóa độ tin cậy của sản phẩm, hệ thống và thiết bị bằng cách sử dụng các phương pháp thống kê như kế hoạch kiểm tra, phân tích phân phối, phân tích bảo hành, phân tích hệ thống có thể sửa chữa, phân tích probit và hồi quy với dữ liệu cuộc sống.

Phần mềm phân tích thống kê Minitab cho phép người dùng phân tích dữ liệu, đưa ra các dự đoán chính xác và dự báo kinh doanh. Phần mềm hỗ trợ phân tích dự đoán, bao gồm phân tích nhân tố, hồi quy logistic, biến cụm, và phân loại và cây hồi quy (CART).

Các nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư sử dụng phần mềm phân tích thống kê Minitab để xây dựng và xác thực dữ liệu và mô hình phân tích nhanh hơn. Với xác thực mô hình, người dùng có thể nhanh chóng đánh giá độ chính xác của mô hình hồi quy, phân vùng hoặc lấy mẫu lại dữ liệu của họ thành các tập thử nghiệm và huấn luyện.

Phần mềm phân tích thống kê Minitab hỗ trợ tích hợp của bên thứ ba với các công cụ phân tích dữ liệu như Python. Các nhà khoa học dữ liệu có thể khám phá các khả năng và mở rộng khả năng phân tích trực tiếp từ giao diện hoặc sử dụng macro. Với phần mềm này, người dùng có thể cộng tác với các nhà khoa học dữ liệu khác để khai thác nhiều hơn dữ liệu của họ và giải quyết nhiều vấn đề hơn nữa.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ MINITAB UPDATE 2020

Phần mềm phân tích thống kê Minitab 2020 cung cấp một bộ công cụ trực quan và phân tích dữ liệu phong phú để giúp các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt, thúc đẩy hoạt động xuất sắc và đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn.

Phần mềm này hỗ trợ các mô hình thống kê cơ bản như thống kê mô tả, tương quan và hiệp phương sai, tính chuẩn và kiểm định ngoại lệ, kiểm định t theo cặp, kiểm định z một mẫu, kiểm định t một và hai mẫu, tỷ lệ Poisson một và hai mẫu kiểm tra, kiểm tra tỷ lệ một và hai, kiểm tra phương sai một và hai, kiểm tra độ phù hợp Poisson.

Với công cụ này, doanh nghiệp có thể kiểm soát, quản lý và cải tiến chất lượng bằng các phương pháp thống kê như phân tích hệ thống đo lường, biểu đồ kiểm soát, phân tích khả năng, lấy mẫu chấp nhận và khoảng dung sai.

Các nhà quản lý và kỹ sư có thể sử dụng công cụ này để đạt được độ tin cậy của thiết bị hoặc sản phẩm, loại bỏ thời gian ngừng hoạt động của thiết bị và tiết kiệm thời gian. Họ có thể thực hiện phân tích thống kê để hiểu mô hình và chế độ hỏng hóc của sản phẩm, bộ phận và hệ thống. Phần mềm này hỗ trợ phân tích thống kê cho Kỹ thuật độ tin cậy như phân tích phân phối, kế hoạch kiểm tra, phân tích bảo hành, phân tích hệ thống có thể sửa chữa, hồi quy với dữ liệu cuộc sống và phân tích probit.

Phần mềm phân tích thống kê Minitab giúp các nhóm phát triển sản phẩm đưa ra các quyết định quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm và quy trình. Người dùng có thể thực hiện phân tích thống kê, bao gồm kiểm tra công suất và kích thước mẫu và Thiết kế thử nghiệm (DOE).

Các công ty sử dụng công cụ này để thiết kế quy trình, đánh giá chất lượng quy trình và xác nhận quy trình. Phần mềm này cho phép người dùng phân tích và trực quan hóa bằng các phương pháp như Phân tích phương sai (ANOVA), hồi quy, kiểm tra giả thuyết, phân tích hệ thống đo lường, khả năng xử lý, biểu đồ kiểm soát, phân tích khả năng, khoảng dung sai và lấy mẫu chấp nhận.

Khi mua Minitab 2020, các doanh nghiệp phân tích dữ liệu, đưa ra dự đoán và dự báo kết quả kinh doanh bằng cách sử dụng phân tích dự đoán và kỹ thuật học máy. Với công cụ này, các nhà quản lý có thể khai thác dữ liệu khách hàng và dự đoán các xu hướng trong tương lai như nhu cầu thị trường, hành vi mua hàng, sử dụng các mô hình phân tích bao gồm các biến cụm, phân tích nhân tố, hồi quy logistic, Phân loại và Cây hồi quy (CART ‘)

Với bộ công cụ phân tích dự đoán mạnh mẽ này, các nhà quản lý và công ty có thể mở rộng khả năng ra quyết định của mình, tránh tắc nghẽn và thời gian ngừng hoạt động, tiết kiệm chi phí và chủ động tối ưu hóa quy trình kinh doanh để đạt được kết quả tốt hơn.

Các nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư sử dụng phần mềm phân tích thống kê Minitab để xây dựng và xác thực dữ liệu và mô hình phân tích nhanh hơn. Với xác thực mô hình, người dùng có thể nhanh chóng đánh giá độ chính xác của mô hình hồi quy, dễ dàng phân vùng hoặc lấy lại mẫu dữ liệu của họ vào các bộ thử nghiệm và đào tạo một cách nhanh chóng.

Phần mềm này hỗ trợ các mô hình thống kê như hồi quy hồi quy, hồi quy tuyến tính và phi tuyến tính, nhị phân, thứ tự và hồi quy logistic danh nghĩa. Các nhà phân tích dữ liệu và các công ty có thể tổng hợp một lượng lớn dữ liệu, đánh giá độ chính xác của dự báo và có được những thông tin chi tiết có giá trị với hiệu suất nhanh hơn.

Các tổ chức và nhà phân tích dữ liệu sử dụng phần mềm phân tích thống kê Minitab để trực quan hóa và biểu diễn dữ liệu một cách hiệu quả. Đồ thị và biểu đồ giúp các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp dễ dàng trình bày và diễn giải các tập dữ liệu lớn.

Với phần mềm này, các doanh nghiệp có thể chứng minh các mẫu, xu hướng và mối quan hệ giữa nhiều bộ dữ liệu. Phần mềm phân tích thống kê Minitab hỗ trợ nhiều loại đồ thị và biểu đồ, bao gồm biểu đồ, biểu đồ phân tán, ô hộp, biểu đồ ma trận, biểu đồ chấm, biểu đồ, biểu đồ chuỗi thời gian, biểu đồ đường viền và xoay 3D, xác suất và phân phối xác suất.

Phần mềm tự động cập nhật đồ thị khi có sự thay đổi số liệu tương ứng. Người dùng có thể vẽ biểu đồ để khám phá các điểm dữ liệu quan trọng cần quan tâm và xác định thông tin trang tính. Ngoài ra, người dùng có thể xuất biểu đồ ở nhiều định dạng tệp, bao gồm EMF, TIF, JPEG, PNG, GIF và BMP.

Phần mềm phân tích thống kê Minitab giúp các nhà phân tích và quản lý dữ liệu khai thác được nhiều hơn từ dữ liệu của họ. Minitab cung cấp một công cụ hỗ trợ hướng dẫn người dùng phân tích, diễn giải, kết quả và trình bày dữ liệu của họ. Công cụ này giúp nhà quản lý chọn công cụ thống kê thích hợp bằng cách đặt một loạt câu hỏi để biết mục tiêu của phân tích và kiểu dữ liệu.

Minitab Assistant đưa ra các nguyên tắc rõ ràng để giúp người dùng thu thập dữ liệu, nhập dữ liệu và phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng. Với công cụ này, người quản lý dữ liệu có thể tự tin giải thích kết quả. Công cụ cung cấp các báo cáo để giúp người dùng hiểu phân tích dữ liệu của họ.

Với các báo cáo tóm tắt, người dùng có thể hiểu xu hướng dữ liệu và trả lời các câu hỏi liên quan. Báo cáo chẩn đoán cung cấp thêm thông tin chi tiết để giúp người quản lý có thêm thông tin chi tiết chuyên sâu về dữ liệu của họ. Thẻ báo cáo giúp người dùng xác minh phân tích dữ liệu của họ. Nó cung cấp các kiểm tra giả định và xác định các mối quan tâm như các vấn đề về quy chuẩn và kích thước mẫu hoặc các điểm dữ liệu bất thường.

Phần mềm phân tích thống kê Minitab hỗ trợ tích hợp của bên thứ ba với các công cụ phân tích dữ liệu như Python. Các nhà khoa học dữ liệu có thể mở rộng khả năng phân tích trực tiếp từ giao diện hoặc sử dụng macro. Với phần mềm này, người dùng có thể cộng tác với các nhà khoa học dữ liệu khác để khai thác nhiều hơn dữ liệu của họ và giải quyết vấn đề nhanh hơn.

KẾT LUẬN

Phần mềm phân tích thống kê Minitab giúp doanh nghiệp và nhà phân tích dữ liệu thực hiện các phân tích thống kê cơ bản và nâng cao. Với công cụ này, người dùng có thể trực quan hóa dữ liệu, theo dõi xu hướng và tạo ra thông tin chi tiết chuyên sâu hơn. Các công ty sử dụng công cụ này để đưa ra các dự đoán chính xác và các quyết định sáng suốt sẽ thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.

CHỨNG NHẬN ĐỐI TÁC BẢN QUYỀN SOFT365 - CÁC HÃNG PHẦN MỀM TRÊN THẾ GIỚI
http://soft365.vn - https://store.soft365.vn/ - Hotline: 0936 362 158

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM BẢN QUYỀN TẠI TSG-SOFT365
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TSG
Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Website: www.soft365.vn - store.soft365.vn | Email: info@tsg.net.vn
Điện thoại: 024 7305 0506
Gặp tổng đài tư vấn: 0936 362 158 | info@tsg.net.vn

GIẢI PHÁP HÀNG ĐẦU - DỊCH VỤ HOÀN HẢO
SOFT365 - ĐỐI TÁC ỦY QUYỀN CỦA CÁC HÃNG PHẦN MỀM NỔI TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI