GIẢI PHÁP TRUY CẬP TỪ XA AN TOÀN

Với sự phổ biến của các thiết bị kết nối Internet, lực lượng lao động của các doanh nghiệp, tổ chức ngày nay không còn tập trung ở một địa điểm duy nhất. Thay vào đó, một tổ chức có thể có nhân viên kết nối với mạng nội bộ của họ và truy cập [...]